วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯ เตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน 3 อำเภอ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอเกาะคา        ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง น้ำท่า และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศ

        ฉบับที่ 39/2565 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 แจ้งว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2565

        โดยจังหวัดลำปางมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขังได้แก่ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอเกาะคา และพื้นที่เฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด (Upper Rule Curve) บริเวณอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา อ่างเก็บน้ำกิ่วลม และอ่างเก็บน้ำแม่มอก รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลาง มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำลันกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ        เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ให้อำเภอ เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก หรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุสาธารณภัย และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ใดให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกำลังในรูปแบบทีมประชารัฐ เข้าสำรวจความเสียหายและดำเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง โทร 054 265099Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์