วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

คลังจังหวัดชี้เศรษฐกิจลำปางในปี 66 จะดีขึ้นกว่าปี 65 ทุกภาคการผลิตขยายตัวถึงร้อยละ 5.5

 จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง จัดแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 แก่หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน และรับชมทาง Facebook live สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงแผนงาน โครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ในปี 2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง เปิดเผยจากการประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัด ปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของทุกภาคการผลิต เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง
ด้านอุปทานมีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2565 ร้อยละ 5.0 ตามภาคการผลิตที่สำคัญได้แก่ การผลิตภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคการเกษตร การผลิตภาคบริการ จากเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวและมาตรการภาครัฐช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ

ด้านอุปสงค์ มีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2565 ร้อยละ 4.9 การบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.2 การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.1 จากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4 เนื่องจากนโยบายการลงทุนของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือผู้ประกอบการและภาคประชาชน


ในส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2566 คาดว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ต่อปี จากราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวน ส่วนการจ้างงานคาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 5.5 ตามแนวโน้มภาวะการลงทุนและเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดโควิด-19

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์