วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

ไม่คิดดอกเบี้ย-เบี้ยปรับล่าช้า" เงินกู้ กยศ.


วันที่ 14 ก.ย. 65 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการลงมติในมาตรา 17 เรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ตกค้างมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมากที่ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 0.25% แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะไม่ให้มีการคิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้า ตามที่นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธาน กมธ.ฯ เสนอแก้ไขมา หรือจะให้คิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับล่าช้าในอัตราอื่นๆที่แตกต่างจาก กมธ.เสียงข้างมากเสนอมา
.
โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของนายอุบลศักดิ์ ที่ไม่ให้คิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับล่าช้าเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยคะแนน 218 ต่อ109 งดออกเสียง 53 ไม่ลงคะแนน 1
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์