วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เจิ่นฮ่วมแอ่วงานป๋าเวณีแห่โกมไฟครัวตาน ปู่จาธาตุเจ้าลำปางกลางหล่ายตะวันตก 1 พฤศจิกายน 2565นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวถึงประเพณีแห่โคมไฟครัวตาน ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง ที่จัดในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(เหนือ)  เป็นการสักการะบูชาพระธาตุลำปางกลาง บรรดาพุทธศาสนิกชนได้ตกแต่งครัวตานหรือเครื่องไทยทานและริ้วขบวนอย่างสวยงามมาถวายยังวัดในช่วงค่ำ แต่เพราะเป็นช่วงค่ำที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอจึงได้มีการนำโคมไฟสีสันต่างๆ พร้อมประทีปมาจุดให้แสงสว่างแล้วเกิดความสวยงามในริ้วขบวน  และยังถือโอกาสน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลยี่เป็งอีกด้วย นี่คือจุดเริ่มต้นของประเพณีแห่โคมไฟครัวตานที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ เป็นประเพณีที่ควรแก่การอนุรักษ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีที่ดีงามนี้ให้เป็นที่รู้จัก เทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงได้ร่วมกับชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก จัดโครงการจัดงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดลำปางกลางตะวันตก ประจำปีพ.ศ.2565 ขึ้น

    และขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตาน ในวันขึ้น 8 ค่ำเดือนยี่ (เหนือ) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565  ณ บริเวณวัดลำปางกลางตะวันตก ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
⭐⭐ภาคเช้า เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป⭐⭐

- ร่วม กิน ชิม ช๊อป ตลาดของดีวิถีชุมชน กาดก้อม

- กิจกรรม Wokeshop “สาธิตและฝึกทำโคมไฟ

- นิทรรศการมีชีวิต หัวข้อ โคมไฟครัวตาน

- กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

        ⭐⭐ภาคค่ำ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป⭐⭐

- ชมขบวนแห่โคมไฟครัวตานที่สวยงาม

- การปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา

- พิธีอบรมสมโภชพระธาตุลำปางกลาง ตามแบบเบ้าล้านนา

- รับฟังธรรมเทศนาพุทธาภิเษก

- รับฟังพระธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตนสูตร

- สวดเบิก  9 วาร และสวดมนต์ตั๋น (เจริญพระพุทธมนต์) ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าอีกวัน                

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้สืบไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์