วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ชาวบ้านฟ่อนและบ้านชมพู ต่างร่วมด้วยช่วยกัน ประดิษฐ์สะเปา เข้าร่วมงานล่องสะเปาหลังออกพรรษา 1 วัน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม


ที่วัดบ้านฟ่อนและวัดบ้านชมพู พี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆ (ผู้สูงอายุ , กลุ่มสตรี , อสม. ฯลฯ) ได้ร่วมกันจัดทำสะเปาจำลอง เพื่อร่วมประกวดสะเปาในงานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่กำหนดจัดงานในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นี้  ณ ท่าน้ำชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู

 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยาได้ให้นักเรียน เรียนรู้การจัดทำสะเปา เพื่อใช้ในขบวนแห่ และในวันจัดงานจะมีกิจกรรมการสาธิตการจัดทำสะเปาโบราณที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 

โดยนายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอขอบคุณและร่วมชื่นชม ให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี ในการฟื้นฟูประเพณีของพี่น้องที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำวัง  พร้อมเชิญชวนชาวลำปาง ร่วมงานประเพณี“ล่องสะเปา และของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2565” สืบสานงานประเพณีหลังออกพรรษา 1 วัน ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู   ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 


ช่วงเช้า จัดกิจกรรมบริเวณลานวัดชมภูหลวง  ชุมชนบ้านชมพู  หมู่ที่ 7  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม/ลานวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบสานการจัดทำสะเปาโบราณ โดยผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน  นิทรรศการแบบมีชีวิต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของประเพณีล่องสะเปา  โดยผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้มาเล่าเรื่องประวัติความเป็นมา  และมีกิจกรรม Workshop เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และร่วมสืบสานการประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมการสาธิตการทำสะเปาโบราณรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์ สะเปาแบบโบราณ  โดยใช้วัสดุธรรมชาติ  เช่น กาบต้นกล้วย กาบมะพร้าว แผ่นไม้ ฯลฯ  

ตลาดวิถีชุมชน  “กาดก้อมเมืองเขลางค์ (ของดีเมืองเขลางค์นคร)” (ตลาดเช้า) โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นผลผลิตในชุมชน  และพิธีตานน้ำ (ล่องสะเปา)  ในรูปแบบวิถีชีวิตประเพณีของชาวชุมชนบ้านชมพู  บริเวณท่าน้ำหลังวัดชมพูหลวง

ช่วงค่ำ ชมขบวนแห่สะเปา ชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2  เคลื่อนจากโรงเรียนบ้านฟ่อนไปยัง บริเวณสนามบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ริมฝั่งแม่น้ำวัง)   พิธีเวรตาน (ล่องสะเปา) ในรูปแบบวิถีประเพณีของชาวชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณหน้าวัดบ้านฟ่อน    ชมการแสดง และตลาดชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน  

หากไม่สามารถร่วมงานได้ สามารถติดตามบรรยากาศการจัดงานทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนได้ทาง “เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร” และสื่อช่องทางต่างๆในจังหวัดลำปาง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์