วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

จังหวัดลำปาง คัดเลือกถนนเฉลิมพระเกียรติ สายลำปาง-แจ้ห่ม หน้าสำนักฯหลวงพ่อเกษมถึงวัดวังหม้อ ระยะทาง 1.3 ก.ม. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

 วันที่ 12 ตุลาคม 256   นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ซึ่งจังหวัดลำปางจะดำเนินการในเส้นทางหลวงหมายเลข 1035 วังหม้อพัฒนา สำเภาทองระยะทาง 1.3 กิโลเมตร  โดยเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 +300 (บริเวณหน้าสถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม) ถึงกิโลเมตรที่ 1+300 (บริเวณหน้าวัดวังหม้อ)   จังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน   ปัจจุบันการดำเนินการโครงการอยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินในเขตทางหลวงฯ ดังกล่าว ต่อสำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ผ่านแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 เพื่อให้การดำเนินการ ตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการต่อไป
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้จังหวัดต่างๆ  คัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงถนนและบริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีการปลูกต้นไม้ ประดับให้ดูร่มรื่นสวยงาม รวมทั้งการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์