วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานประเพณี“ล่องสะเปา และของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566” สืบสานงานประเพณีหลังออกพรรษา 1 วันนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู  กำหนดจัดงานประเพณีล่องสะเปาและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 (ชุมชนบ้านฟ่อน และชุมชนบ้านชมพู)  โดยจะจัดหลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน

ในปีนี้จะมีการจัดงานประเพณีล่องสะเปาและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565  โดยภาคเช้า จะจัดกิจกรรม บริเวณลานวัดชมภูหลวง  ชุมชนบ้านชมพู  หมู่ที่  ประกอบด้วย   จัดเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม/ลานวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบสานการจัดทำสะเปาโบราณ โดยผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน   พร้อมนิทรรศการแบบมีชีวิต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของประเพณีล่องสะเปา  โดยผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้มาเล่าเรื่องประวัติความเป็นมา  และมีกิจกรรม Workshop เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และร่วมสืบสานการประเพณี วัฒนธรรม  มีการสาธิตการทำสะเปาโบราณรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์ สะเปาแบบโบราณ  โดยใช้วัสดุธรรมชาติ  เช่น กาบต้นกล้วย กาบมะพร้าว แผ่นไม้ ฯลฯ  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ  ตลาดวิถีชุมชน  กาดนั่งก่อม” (ตลาดเช้า)  และพิธีตานน้ำ (ล่องสะเปา)  ในรูปแบบวิถีชีวิตประเพณีของชาวชุมชนบ้านชมพู  บริเวณท่าน้ำหลังวัดชมพูหลวง

ในส่วนของภาคค่ำ จะเป็นกิจกรรมที่ ชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2  บริเวณสนามบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ริมฝั่งแม่น้ำวัง)   โดยมี พิธีเวรตาน (ล่องสะเปา) ในรูปแบบวิถีประเพณีของชาวชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณหน้าวัดบ้านฟ่อน

ก่อนจะมีการประกวดขบวนแห่สะเปา และเคลื่อนขบวนไปยังจุดจัดงาน เพื่อชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีของกลุ่มต่างๆ ซึ่งจะมีตลาดชุมชน จัดจำหน่ายสินค้า  พร้อมการแสดงดนตรีพื้นเมือง และมหรสพต่างๆมากมาย  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 

เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครและประชาชนที่สนใจ แต่งกายชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์