วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

องค์การสวนสัตว์ฯ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และตระหนักในการอนุรักษ์นกกาฮัง เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ จังหวัดลำปางที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนสัตว์เชียงใหม่  มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง "จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักในการอนุรักษ์นกกาฮัง" ภายใต้แนวคิดพานกกาฮังปิ๊กบ้าน เสริมสร้างการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่ชุมชนเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างจิตสำนึกในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการปล่อยนกกาฮังคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือโดยมีนายนพรัตน์ รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพีระเมศร์ ตื้อตันสกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน นางกรองแก้ว ทัปนวัชร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นางสุภาภรณ์ จันทร์บาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว คณะนักวิจัยขององค์การสวนสัตว์ฯ และมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู อาจารย์ นักเรียน หน่วยงานภาครัฐเอกชน (บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด) และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อาศัยโดยรอบอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 คนทั้งนี้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรข้างต้น มีแผนการศึกษาวิจัยการทดลองปล่อยนกกาฮังคืนสู่ธรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ ซึ่งในระยะแรกมีแผนการทดลองปล่อยนกกาฮัง (ที่ได้รับการคัดเลือกและการฟื้นฟูพฤติกรรม) เพื่อศึกษาการใช้พื้นที่เชิงนิเวศก่อน จำนวน
1 คู่ และจะทยอยปล่อยเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ โดยถือฤกษ์ดีเดย์ วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นี้ ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง เพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูประชากรนกเงือกขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ ภายหลังการสูญพันธุ์จากธรรมชาติในพื้นที่ไปนานกว่า 20 ปี ไว้ให้เป็นมรดกทางความหลากหลายทางชีวภาพไว้ให้กับลูกหลานชาวภาคเหนือทุกคนต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์