วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

U2T for BCG ต.นาโป่ง มอบฉลากผลิตภัณฑ์พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มไข่เค็มดินจอมปลวกและกลุ่มน้ำมันไพล

 

วันที่ 29 กันยายน 2565 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโครงการ U2T for BCG ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง ได้ส่งมอบกล่องบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ให้แก่กลุ่มไข่เค็มดินจอมปลวก บ้านปากกอง หมู่ 3 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง และได้ส่งมอบฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้แก่กลุ่มน้ำมันไพล บ้านนาเบี้ย หมู่ 7 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อส่งเสริม ต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม เพิ่มมูลค่า ความน่าสนใจและดึงดูดใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากขึ้นการส่งมอบฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ซึ่งทีมงาน U2T for BCG ต.นาโป่ง ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดและการให้ความช่วยเหลือแก่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์