วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นศ. มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ CSR Tollway Contest 2022

 


ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า "ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ" ประกอบด้วย นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวอรนุช จันทราปรีชากุล ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นางสาวนงรัตน์ บุญเขตอุดร ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และนางสาวรัตติกาล มูลคำ ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ CSR Tollway Contest 2022 ภายใต้หัวข้อ ปั้น ปลูก คิด(ส์) by Tollway Green way รับทุนการศึกษา 20,000 บาท โล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

ในการนี้ทีม "LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ" ได้นำเสนอโครงการตามรอยเท้าพ่อ เข้าประกวดโดยได้นำทักษะ soft skill มาปรับเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่ตำบลดอยพระบาท การดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำ ร่วมถึงการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเพาะเห็ดป่าทดแทนการเผาป่า มุ่งหวังการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 จังหวัดลำปาง ให้ทุกลมหายใจปลอดภัย ฟ้าใส ไร้มลพิษ

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์