วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กลุ่มรักษ์บ้านแหง กว่า 100 คน รวมตัวยื่นคัดค้าน แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พร้อมทวงคำตอบความคืบหน้าเพิกถอนประทานบัตรบริษัทเขียวเหลือง          วันที่ 24 พ.ย.65 ชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ได้ร่วมตัวกันประมาณ 100 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อแสดงพลังพร้อมยื่นหนังสือคัดค้านแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ไปยังคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)  พร้อมกันนี้ได้ยื่นหนังสือทวงถามถึงหัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  ขอให้ชี้แจงข้อมูลและความคืบหน้าในการเพิกถอนประทานบัตรของบริษัทเขียวเหลือง  เนื่องจากช่วงเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบรังวัดพื้นที่ ในเขตคำขอประทานบัตรของบริษัทเขียวเหลือง จำกัด จึงเกรงว่าจะเป็นการปกปิดข้อมูลหรือเอื้อประโยชน์ในการออกประทานบัตรใหม่หรือไม่ 

          ในการยื่นหนังสือ มีนายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับหนังสือ  นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัด  นางศุกลรัตน์  จันทร์มณี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง  และนายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภองาว  ร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ส.ค.65 ชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านแหง ได้ยื่นหนังสือสอบถามไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด  ใน 3 ประเด็นด้วยกัน เกี่ยวกับการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่คำขอประทานบัตรของบริษัทเขียวเหลือง  เหตุใดไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบ และการดำเนินการขออนุญาตประทานบัตรของบริษัท เขียวเหลือง อยู่ในขั้นตอนใด   ซึ่งผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไม่ได้รับหนังสือชี้แจงใดๆจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลในส่วนนี้โดยตรง   

           การที่ไม่มีการตอบหนังสือ  ชาวบ้านกลัวว่าอาจจะเป็นการปกปิดข้อมูลเพื่อช่วยให้มีการดำเนินการขอประทานบัตรในขั้นตอนต่อไปหรือไม่   กลุ่มรักษ์บ้านแหงขอยืนยันว่าการดำเนินการขออนุญาตขอหยุดทำเหมืองเป็นเวลา 5 ปี ของบริษัทเขียวเหลือง เป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทไม่มีศักยภาพในการทำเหมืองได้จริง  ไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่ได้เลย  และยังมีข้อขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่มาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันรวม 12 ปี  

          ด้านนายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  กรณีที่ชาวบ้านมาทวงถามเรื่องประทานบัตรของบริษัทเขียวเหลือง จำกัด  เนื่องจากเมื่อปี 2563 ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้เพิกถอนประทานบัตรของบริษัทเขียวเหลือง  ซึ่งทางบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด   หากศาลตัดสินออกมาอย่างไรทางสำนักงานก็จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

       ส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่นั้น  เนื่องจากทุกปีทางผู้ประกอบการจะต้องออกหนังสือขอหยุดการทำเหมืองชั่วคราว  ซึ่งทางบริษัทเขียวเหลือง ได้มีการยื่นหนังสือเข้ามา   ตามกฎหมายก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อประกอบการอนุมัติในการขอหยุดทำเหมืองชั่วคราว   แต่อาจจะผิดพลาดในด้านการประสานงาน ที่ไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบ  เพราะทางชาวบ้านได้มีข้อตกลงมาก่อนหน้านี้ว่าหากใครจะเข้ามาในพื้นที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน  ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  โดยทางสำนักงานฯจึงทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงให้ชาวบ้านทราบและเข้าใจตรงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   หลังจากชาวบ้านได้รับหนังสือก็ได้แยกย้ายกันกลับอย่างสงบเรียบร้อย


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์