วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ป.ป.ช. ลำปาง เสนอตั้งกรรมการไต่สวนผู้เกี่ยวข้องสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปางงบกว่า 100 ล้านบาท นาน 8 ปี ยังสร้างไม่เสร็จ

         นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) กรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ กรมทางหลวง ในการดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และบันทึกฯ ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 107,844,000 บาท ซึ่งปัจจุบันยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

         โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า ระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2558ตุลาคม ปี 2559 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอ้างว่าเพื่อใช้จัดหาพัสดุนำมาก่อสร้างในโครงการ แต่จากการตรวจสอบ กลับพบว่า ปริมาณงานที่เกิดขึ้นมีน้อยกว่าจำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย น่าเชื่อว่าในการจัดหาพัสดุได้มีการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งยังมีการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน แต่ไม่พบการทำงานของแรงงาน (แรงงานผี) ที่รับจ้างในโครงการดังกล่าวด้วย
        ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ดำเนินการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ   กระทั่งได้สรุปข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามอบหมายคณะไต่สวนต่อไป
Share:

1 ความคิดเห็น:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์