วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กฟผ.แม่เมาะ บริจาคเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับตำบลจางเหนือและตำบลสบป้าด

            นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ส่งมอบเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จำนวน 4,080 ลูกบาศก์เมตร  และองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด  จำนวน 4,692 ลูกบาศก์เมตร สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชนในอำเภอแม่เมาะ โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะ  นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายสมาน  เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายผจญ ชุ่มวังค์ กำนันตำบลจางเหนือ และ นายสมบัติ ขุนพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด นายถนอม กุลพินิจมาลา กำนันตำบลสบป้าด ตลอดจนหน่วยงานราชการในอำเภอแม่เมาะ ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหิน ณ ลานกองเศษหิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  ที่ผ่านมา          สำหรับโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ กฟผ.แม่เมาะ ได้บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร  เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2562 และในปี 2565 ได้บริจาคเศษหินชุดแรกให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด   โดยจะบริจาคให้กับอีก 2 ตำบล ได้แก่ตำบลนาสักจำนวน 4,008 ลูกบาศก์เมตร และตำบลแม่เมาะ 3,804 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ได้มอบไว้เป็นกองกลางจำนวน 3,416 ลูกบาศก์เมตร โดยเทศบาลตำบลแม่เมาะจะดำเนินการรับมอบเป็นพัสดุต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์