วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พ่อเมือง-แม่เมืองลำปาง เปิดพื้นที่จวนผู้ว่าฯ จัดกิจกรรม "จวนม่วน" ส่งเสริมงานศิลปะกับศิลปินร่วมสมัยวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เปิดพื้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "จวนม่วน" ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้และสร้างสรรค์ งานศิลปะกับศิลปินร่วมสมัย บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้ประชาชนศึกษาถึงภูมิสังคม ภูมิบ้าน ภูมิเมือง ณ หอประวัติศาสตร์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และเปิดโอกาสแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมที่เกิดกระบวนการพัฒนาทุกมิติอย่างสมดุล กลายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน บนฐานภูมิทางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ หอประวัติศาสตร์นครลำปาง และพื้นที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดลำปาง
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีระยะเวลา 2 วัน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมย่อย สร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปินร่วมสมัย ผู้เข้าอบรมเป็นศิลปิน จำนวน 50 คน และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมย่อย ทำเครื่องสำอางจากสีธรรมชาติ ผู้เข้าอบรมผู้สนใจทั่วไป จำนวน 60 คน
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์