วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ป.ป.ช.ภาค 5 แถลงผลการดำเนินงานในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ พบข้าราชการและนายกฯท้องถิ่นโดนคดีเพียบ ส่วนที่ จ.ลำปาง นายก อบต.โดน 2 ราย

 วัน 21 ธันวาคม  2565 ที่ห้องประชุมสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 5 พร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 5  ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ได้แถลงผลการดำเนินงานของ ป.ป.ช.ภาค 5 และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัด
โดยการแถลงข่าวดังกล่าว สำนักงาน ปปช.ภาค 5 มีผลงานด้านการปราบปรามการทุจริต เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาในกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ  จำนวน 1 เรื่อง กรณีธนารักษ์พื้นที่พะเยา ทุจริตนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  โทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน รอลงอาญา 2 ปี และปรับ 20,000 บาท

สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่  ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาในกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ จำนวน 1 เรื่อง  กรณีนายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีตำบลสันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  กระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กรณีเรียกรับทรัพย์สินจากผู้รับจ้าง  ลงโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต  เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล จำนวน 1 เรื่อง  กรณี นายสุวิทย์ แก้วพนัส นายก อบต.แม่กรณ์ กับพวกรวม 3 ราย เข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในสัญญาที่ได้ทำกับ อบต.แม่กรณ์ 21 โครงการ เป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล จำนวน 1 เรื่อง กรณีกล่าวหานายฟ้าพิทักษ์ ภูคาทักษ์พงศ์ อดีต นายก อบต.ภูคา อ.ปัว เรียกรับเงิน 5 หมื่นบาท โดยมิชอบเพื่ออนุมัติให้รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล  จำนวน 1 เรื่อง  กรณีกล่าวหานายวันชัย ล้อกาญจนรัตน์  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลแพร่กับพวก ว่ากำหนดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารฯ ปี 2558 เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาในกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ จำนวน 1 เรื่อง คือ กล่าวหานายศรีทน พอสุยะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายก อบต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง  พร้อมพวก  ดำเนินการโครงการจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ตามเส้นทางแม่น้ำปิง 5 จุด โดยไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาจริงและปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย ลงโทษจำคุก 2 ปี 6 เดือน รอลงอาญาไว้ 2 ปี ปรับ 10,000 บาท
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล  จำนวน  1 เรื่อง  กรณีโครงการขุดลอกลำห้วยร่องแฟนตอนบน ช่วงที่ 2 บ้านน้ำจุน หมู่ 5 ถึงบ้านน้ำจุ่นใหม่ หมู่ 10  ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา  

          สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องที่คณะกรรม ป.ป.ช.มีมติไต่สวน จำนวน 1 เรื่อง  กรณี อบต.แม่คะตวน ร้องเรียนกล่าวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ยักยอกหรือลักโอนเงินจากบัญชีธนาคารของ อบต.เข้าบัญชีตนเอง เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท

 


และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง  ผลงานด้านปราบปรามการทุจริต เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล จำนวน 1 เรื่อง กรณีนายบุญส่ง ต้องใจ นายก อบต.วังใต้ อ.วังเหนือ กับพวกรวม 7 ราย  เข้าไปมีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยแม่โป่ง หมู่ 4 ต.วังใต้ และร่วมกับตรวจรับ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างโดยมิชอบ  มูลค่า 1.9 ล้านบาท  เหตุเกิดเมื่อปี 2553  ป.ป.ช.รับเรื่องไต่สวนเมื่อเดือนมิถุนายน 2557   และได้ชี้มูลความผิดทางอาญา ม.151 , 151 ,157 , 162  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5  
อีกเรื่องคือศาลมีคำพิพากษาในกรณีทุจริตประพฤติมิชอบ  นายนภดล เมืองคำบุตร นายก อบต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม  กรณีเข้าไปมีส่วนได้เสียกิจการของ อบต. โดยนำกิจการรับเหมาก่อสร้างของตนเองและพวกพ้องเข้าไปทำสัญญาจ้างในโครงการของ อบต.แม่สุก จึงเป็นผู้เข้ารับประโยชน์เป็นเงินค่าจ้างก่อสร้างโครงการ  มูลค่าความเสียหาย 1 แสนบาท  เหตุเกิดเมื่อปี 2549  ป.ป.ช.รับเรื่องไต่สวนเมื่อปี 2559  และได้ชี้มูลความผิด ม.151 , 152  และ 157  กระทั่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมอบภาค 5 พิพากษาลงโทษจำคุก 5 ปี  จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือนไม่รอลงอาญา 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์