วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สุ่มตรวจสารฟอร์มาลีนในเนื้อสัตว์และอาหารทะเล

 


        วันที่  7  ธันวาคม  2565  เวลา  09.30  น. น.สพ.ศร  ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้นส.ผกากรอง  สุขใส น.สพ.ปฏิบัติการ  และนายอำนวย  บุญวงค์  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำปาง  ออกตรวจเยื่ยม  ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนฟอร์มาลีน โดยใช้ชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร  ตรวจหาฟอร์มาลีนในน้ำแช่อาหารทะเล เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ 13 ร้าน จำนวน  24  ตัวอย่าง  ผลการตรวจพบฟอร์มาลีน 5 ตัวอย่าง ได้แก่

น้ำแช่ไส้ตัน 1 ตัวอย่าง (จากห้องเย็นแห่งหนึ่งในเขต อ.เมืองลำปาง)

น้ำแช่ผ้าขี้ริ้ว 1 ตัวอย่าง (จากร้านค้า ในเขต  อ.เมืองลำปาง )

น้ำแช่หมึกกรอบ 1 ตัวอย่าง จากร้านค้า ในเขตอำเภอเมืองลำปาง

น้ำแช่หมึกสด 1 ตัวอย่าง และน้ำแช่หมึกกรอบ 1 ตัวอย่าง  จากร้านชื่อแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง

 

ภาพ/ข่าว กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดลำปาง


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์