วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขยายเครือข่ายแล้วกว่า 1 พันคน

 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายธาราเงิน  จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  และประธานกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ร่วมกัน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และเวทีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินโครงการให้กับคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายโกสินทร์  แสงสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมเป็นพยาน

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 และได้เสริมสร้างเครือข่ายได้ถึง 1,072 คน และยังเปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมทุกชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Kick off กำจัดขยะเปียกลดโลกร้อน และรับฟังการบรรยาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ถังขยะเปียกลดโลกร้อนร่วมถึงเชิญชวนให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง ถนนสวยงาม พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประกวด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์