วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

กฟผ. มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่า 153 ล้านบาท จากการทำกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่แม่เมาะ ให้กรมป่าไม้

 


กฟผ.มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าฯ จากการเข้าทำประโยชน์ในกิจการเหมืองแร่ภายในป่าแม่เมาะ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวนมากกว่า 153 ล้านบาท ให้กรมป่าไม้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพและเพิ่มพื้นที่ป่า มุ่งขับเคลื่อนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน เสริมความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 


นายนิพัฒน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) เข้าพบนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อมอบเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่า ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 153 ล้านบาท โดยมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และผู้บริหาร กฟผ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566  

 

นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รวช. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีการทำเหมืองถ่านหินในพื้นที่ป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กฟผ. ได้ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่มาโดยตลอด ทั้งนี้ เงินชดเชยดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า อาทิ การฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมจากการทำเหมืองให้กลับมามีสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม หรือการฟื้นคืนพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์เดิมให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้ในการเพิ่มพื้นที่ป่าโดยรวมของประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วมของ กฟผ. ในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมและชุมชนต่อไป

 


สำหรับค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่า เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้ กฟผ. เข้าทำประโยชน์ในกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมืองแร่ภายในป่าแม่เมาะ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ บนเนื้อที่รวมกว่า 4,492 ไร่ โดยต่อใบอนุญาตทุก 10 ปี ซึ่ง กฟผ. ชำระเงินในอัตราไร่ละ 11,360 บาท ซึ่งคิดเป็นค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในจำนวนสามเท่าของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์