วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566

ลำปางยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่อง กลางเดือน ธ.ค.พบเกือบ 500 คนต่อวัน ขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ยังคงฉีดเพียง 39%

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โควิด-19 ของ จังหวัดลำปาง ห้วงระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อ 1,264 ราย เฉลี่ย 180 รายต่อวัน โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 23 ธันวาคม 2565 จำนวน 64,606  ราย อัตราป่วย เท่ากับ 8,893.62 ต่อแสนประชากร และพบผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สะสม 70 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.11
นางนงคราญ คชรักษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เปิดเผยว่า อย่างที่ทราบกันว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 65 เป็นต้นมา  โรคโควิด-19 ได้ปรับให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เปรียบกับโรคไข้หวัด  แต่ก็ยังพบผู้ป่วยรายใหม่อยู่ตลอด  ในส่วนของ จ.ลำปางเองมีแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 65  เฉลี่ยพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 100 กว่ารายต่อวัน   แต่ในช่วงเดือนธันวาคม 65 ซึ่งเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว  เริ่มมีกิจกรรมรวมกลุ่มมากขึ้น  พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ เฉลี่ยวันละ 488 ราย แต่ความรุนแรงยังไม่มากนัก   ซึ่งมีผู้ป่วยใช้เครื่องหายใจอยู่ประมาณ 30 ราย และยังพบผู้เสียชีวิตอยู่เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 ราย

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ที่สำคัญคือ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย  บางรายเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ เข็ม 4   รองนายแพทย์สาธารณสุข  กล่าวว่า  เมื่อดูผลงานการฉีดวัคซีนพบว่า การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็ม 2  ทุกกลุ่มเป้าหมาย ลำปางฉีดไปแล้วทั้งหมด 524,563 คน  คิดเป็นร้อยละ 77.61  แต่การฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในทุกกลุ่มประชากร จำนวน 267,443 คน (ร้อยละ 39.90) เทียบกันแล้วถือว่าน้อยมาก  แต่ถ้าเข้าไปดูในกลุ่มของประชากรกลุ่ม 608 มีการวัคซีนเข็ม 3 ไปแล้วจำนวน 134,252 คน (ร้อยละ 52.31) แต่เป้าหมายของเราคือต้องการให้ฉีดได้ถึงร้อยละ 60  ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้า

ส่วนในเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ทั้งหมด 29,102 คน (ร้อยละ 69.61) ได้รับเข็ม 2 จำนวน 22,894 คน (ร้อยละ 54.76) ได้รับเข็ม 3 จำนวน 373 คน (ร้อยละ 0.89) เด็กอายุ 6 เดือน-4 ปีได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 235 คน เข็มที่ 2 จำนวน 152 คนจึงขอเชิญชวนให้ชาวลำปางมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกัน  โดยเฉพาะเข็มสุดท้ายที่ห่างมานานมากกว่า 3 เดือน  ซึ่งรับบริการได้ทุกสถานพยาบาลใกล้บ้าน  และสิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงนี้ก็คือ การดูแลเรื่องอนามัยส่วนบุคคล  การไปไหนมาไหน หรือการมีกิจกรรมร่วมกัน จะต้องเฝ้าระวังตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย  หมั่นล้างมือ  ไม่เพียงแต่จะป้องกันโรคโควิดได้แล้ว ยังป้องกันได้อีกหลายๆโรค เช่น วัณโรค ไข้หวัด  ท้องร่วง เป็นต้น  

และสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และรับวัคซีนแล้วจะมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถรักษาตามอาการและ ควรดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังคนอื่น โดย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด แต่ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีน อาจมีโอกาสเสี่ยงอาการรุนแรง ก็ต้องไปพบแพทย์โดยเร็ว

ทั้งนี้ ลานนาโพสต์เคยรายงานผลการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไปครั้งล่าสุด เมื่อเดือนกรกฎาคม 65 ขณะนั้นพบว่ามีการฉีดเข็ม 3 ไปได้ร้อยละ 38.71 เท่านั้น ซึ่งกลุ่ม 608 ยังขาดเป้าหมายอีกกว่า 38,000 คน   ผ่านไประยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 65  พบผู้ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 1.19 เท่านั้น  รวมเป็น ร้อยละ 39.90

 
 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์