วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

กฟผ.แม่เมาะ หนุนงบ 2.9ล้าน พัฒนาเส้นทางสัญจร ต.บ้านดง           ชุมชน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน โครงการปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซมถนนหลายสายตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ  บริเวณถนนสายจำปุย-ห้วยตาด บ้านจำปุย และถนนสายห้วยตาด-แม่ส้าน  บ้านแม่ส้าน  ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาเส้นทางชำรุดในช่วงฤดูน้ำหลาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ใกล้กับภูเขาทำให้เจอกับปัญหาน้ำหลากและถนนทรุดตัว ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน เดินทางไม่สะดวกเกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง 

              กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะ ในการพัฒนาเส้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว โดยมีโครงการพัฒนาเส้นทาง  4 โครงการ ได้แก่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตาด-บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน งบประมาณ 1,790,350 บาท  , โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ส้าน งบประมาณ 493,750 บาท  , โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ส้าน งบประมาณ 126,700 บาท  และ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทาง สายจำปุย-ห้วยตาด บ้านจำปุย งบประมาณ 494,200 บาท
            รวมงบประมาณ 2,905,000 บาท เป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนจากความต้องการและความร่วมมือของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กฟผ.แม่เมาะ  ที่อยากให้คนในท้องถิ่นและผู้มาเยือนได้มีเส้นทางสัญจรที่ดีขึ้น เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนสร้างความสุขในการอยู่อาศัยในท้องถิ่น เป็นโครงการพัฒนาแบบพึ่งพาอาศัยระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน โดย กฟผ.แม่เมาะ เป็นเสมือนคนบ้านเดียวกันที่จะคอยส่งเสริมดูแลพัฒนาท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะไปพร้อมกับประชาชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำกล่าวที่ว่า "กฟผ. ชุมชน คนบ้านเดียวกัน"

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์