วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

สมาคมกีฬาลำปาง สนับสนุนอุปกรณีกีฬา แก่อำเภอเถิน มอบให้ 9 โรงเรียนในพื้นที่ นำไปให้เด็กนักเรียนได้ใช้ประโยชน์

 วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน มอบหมายให้นายธวัชชัย จริตงาม ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเถิน และนายสุทิน สีทอง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเถิน มอบอุปกรณ์กีฬาฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ให้กับ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเถิน จำนวน 9 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนบ้านเวียง โรงเรียนบ้านสะพานหิน โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา โรงเรียนแม่มอกวิทยา โรงเรียนวังหินวิทยา โรงเรียนบ้านเสลียมหวานโรงเรียนห้วยเเก้ววิทยา  และโรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประโยชน์ จากทักษะการเล่นกีฬาผ่านประสบการณ์จริง ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ทำให้เกิดความแข็งแรง ความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนทำให้มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติด มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบุคคลของชาติต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์