วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

ตัวแทนชาวบ้านโป่งแน่น ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอแม่ทะ คัดค้านการสร้างฟาร์มหมู หลังจาก อบต.บ้านบอกม มีการประกาศให้ทำประชาคม โดยที่ชาวบ้านยังไม่ทราบข้อมูลใดๆ

 วันที่ 30 ม.ค.66  ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง   ตัวแทนชาวบ้านโป่งแน่น หมู่ 4 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  ประมาณ 10 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายอำเภอแม่ทะ  เพื่อคัดค้านการสร้างฟาร์มสุกรในพื้นที่  พร้อมกับแนบรายชื่อราษฎรบ้านโป่งแน่นและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ร่วมคัดค้านการสร้างฟาร์มสุกรในครั้งนี้  โดยมีนางมาลี แป้นทองคำ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นผู้รับหนังสือ
เนื่องจากวันที่ 12 มิ.ย.66  หมู่บ้านโป่งแน่นได้มีการจัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านที่วัดบ้านแน่น หมู่ 4 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ เพื่อให้ราษฎรได้ปรึกษาหารือเรื่องต่างๆภายในหมู่บ้านตามปกติ  แต่ในวันดังกล่าวได้มีผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างฟาร์มหมูเข้าร่วมประชุมด้วย  และได้มีการประชาคมว่าชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่กับการสร้างฟาร์มหมูในหมู่บ้าน   โดยชาวบ้านไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนว่าจะมีการทำประชาคม  เบื้องต้นทราบว่าฟาร์มหมู่แห่งนี้จะสร้างบนพื้นที่สูงเหนือลมทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เลี้ยงหมู่บ้านหลายหมู่บ้านมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  

กระทั่งวันที่ 16 ม.ค.66 ที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บ้านโป่งแนน ได้โพสรูปภาพประกาศของ อบต.บ้านบอมลงในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนหลายครัวเรือนที่ไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มนี้  ทำให้ไม่ได้รับทราบข่าวสาร โดยผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นๆ  เมื่อชาวบ้านได้ซักถามก็ไม่ได้รับคำตอบ  ต่อมาชาวบ้านได้สอบถามไปยัง อบต.บ้านบอม ซึ่งเป็นต้นเรื่องในการออกหนังสือ  จึงทราบว่าเป็นหนังสือแจ้งให้ชาวบ้านโป่งแน่นไปแสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้สร้างฟาร์มหมูหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านเห็นว่าไม่มีความชัดเจน และไม่มีความประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอให้ชาวบ้านเข้าใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้  ทางชาวบ้านจึงได้ร่วมกันลงรายชื่อคัดค้านการสร้างฟาร์มหมู และเรียกร้องให้ยุติการสร้างฟาร์มหมูดังกล่าว

จากนั้นได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายก อบต.บ้านบอม เพื่อคัดค้านฟาร์มหมูดังกล่าวเช่นกัน  โดยนางสาวชฏาพร ใจเชื้อ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเป็นผู้รับหนังสือ   และจะยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป  

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์