วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

กอ.รมน.ลำปาง ประชุมวางแผนปฏิบัติตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ

 


เมื่อ 10 ม.ค. 66 เวลา 14.00 น. พ.อ.วิชาญ  ศรีภัทรางกูร  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป. (ท.)  เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการบูรณาการขับเคลื่อนตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม่ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของ ศปป.4 กอ.รมน.

โดยได้มอบสิ่งของมอบเพื่อขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ พร้อมหน่วยงานร่วมคณะ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3 ลำปาง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง,อำเภอแม่เมาะ,อำเภอแม่ทะ,องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด,เทศบาลตำบลแม่ทะ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์