วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขึ้นป้ายเขตปลอดผักตบชวา “เขื่อนกิ่วลม” โครงการชลประทานเร่งดำเนินการกำจัดต่อเนื่อง

  

นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา พร้อมด้วยนายนิพลน์  ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับ นายพูลสวัสดิ์  วงค์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและเรือกำจัดวัชพืชที่ 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ  และติดตามความก้าวหน้าการกำจัดวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนกิ่วลม  จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 พร้อมรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการกำจัดวัชพืชจอกหูหนูในเขื่อนกิ่วลมให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชในเขื่อนกิ่วลมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเรือแพเขื่อนกิ่วลม-สำเภาทอง ให้สามารถประกอบอาชีพได้

 
โดยก่อนหน้านี้ นายนิพลน์  ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายพิทักษ์ ยศแก้วอุดม นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และขอความร่วมมือในการกำจัดวัชพืช ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของวัชพืชในทางน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จำนวน 3 จุด ได้แก่ อาคารรับนักท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม บริเวณหน้าโรงสูบน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง และท่าเรือแพสำเภาทอง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 ทั้งนี้ หากการดำเนินงานแล้วเสร็จจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป ณ เขื่อนกิ่วลม  ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์