วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อ.อ.ป. และ อสส. จับมือลงนาม MOU ร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน


     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมมือเดินหน้าพัฒนางานวิชาการทางการแพทย์และการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านสัตวแพทย์ การวิจัยและการอนุรักษ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการร่วมกันจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของทั้งสองฝ่าย ให้สอดรับความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน
            

            ในการนี้ นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ได้เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมีนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรม   ป่าไม้และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  ณ โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง

 

         


 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์