วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

บุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ท่านบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และผู้มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฏหมาย, รองศาสตราจารย์ ดร. สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณธีรชัย เมืองพันธ์ นายณัฐพล ต๊ะใจ คุณอภิสิทธิ์ วงค์สอน คุณทวีศักดิ์ ว่างป่อ และคุณชานนท์ จันเป็ง ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง กล่าวเสวนาในหัวข้อ ว่าด้วยชีวิตจริงในโลกของการทำงานในด้านคอมพิวเตอร์ นักศึกษารุ่นใหม่ควรเตรียมพร้อมอย่างไร ? 
         โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากท่านบุญชู ตรีทอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 25 คน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 557,500 บาท

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 133,800 บาท

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 12 คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 267,600 บาท

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 156,100 บาท
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์