วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 แสนราย

 


ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง โดยนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) ณ วันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 น.

 

มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 5,702,819 ราย สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 861,038 ราย

 

สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  สามารถยื่นอุทธรณ์ถึง 1 มี.ค.-31 พ.ค. 66 กระทรวงการคลัง กำหนด 2 ช่องทางให้ยื่นอุทธรณ์ ดังนี้

 

ผ่านทางเว็บไซต์
•   https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
•   หรือ https://welfare.mof.go.th/
•   ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน

 

ขั้นตอนอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

กระทรวงการคลัง ได้จัดทำคลิปผ่านทาง TIKTOK.COM โดยชี้แจงขั้นตอนอุทธรณ์บัตรคนจน รายละเอียดดังนี้

•    ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม "ผลการตรวจสอบ" 

•    ผู้ลงทะเบียนกรอก วันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน และรหัส Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกปุ่ม "ยืนยันตัวตน"

•    ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หากผู้ลงทะเบียนที่ต้องการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และคลิกปุ่ม "ยืนยันการอุทธรณ์"

•    ระบบขึ้นข้อความ โปรดยืนยันการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียน คลิกปุ่ม "ยืนยันการอุทธรณ์" อีกครั้ง

•    เมื่อผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม "ยืนยันการอุทธรณ์" เรียบร้อยแล้ว ระบบขึ้นข้อความ "สำเร็จ" ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม "ตกลง"

•    ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดย คลิกปุ่ม "พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์" ยกเว้นในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สินผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล

ที่มา : POST TODAY

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์