วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566

เปิดผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ขณะที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 28.6 %

 หลังจากที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ไปเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา หลังจากปิดหีบเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ทำการนับคะแนน และรวบรวมคะแนนผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงที่สุด  โดย จ.ลำปาง มีทั้งหมด 16 เขต 214 หน่วยเลือกตั้ง ด้วยกัน กระจายไปทั้ง 13 อำเภอ   แต่จะมีอยู่ 7 อำเภอ และ เขต 1 ของอำเภอเมืองลำปางที่ไม่มีการเลือกตั้งเนื่องจากมีผู้สมัครเพียงรายเดียว
สำหรับผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง  มีดังนี้

1.อำเภอเมืองลำปาง เขต 2   นายอาณัติ   ฝั่นจักสาย    913 คะแนน

2.อำเภอเกาะคา นายเกรียงไกร  จำปา  2,232 คะแนน

3.อำเภอเสริมงาม นายน้อย   ปุกปนันท์  2,778 คะแนน

4.อำเภอแม่พริก นายบุญธรรม    สมใจ 1,789 คะแนน

5.อำเภอห้างฉัตร นายธีรภัทร์  คำสม 1,655 คะแนน

6.อำเภอเมืองปาน นายอุทัย ต้อนรับ 3,389 คะแนน

 รวมผู้มาใช้สิทธิ์ ทั้งสิ้น 25,504 คน คิดเป็น 28.6 % จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 231,366 คน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์