วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

พ่อเมืองลำปาง ชวนร่วมย้อนวันวาน ในงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟนครลำปาง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน นี้ บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง        นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึง การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ว่าจังหวัดลำปาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน” เป็นจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ปี เป็นเมืองที่มีความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและการสร้างสรรค์ ทางจังหวัดจึงได้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ ภายใต้โครงการเที่ยวลำปาง 365 วัน (งบพัฒนาจังหวัด) และภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) จึงร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2566


            จังหวัดลำปางถือเป็นประตูสู่ล้านนา เป็นศูนย์กลางการค้าและคมนาคมของภาคเหนือตอนบน เพราะการคมนาคมขนส่งสินค้าต่าง ๆ จากกรุงเทพฯที่มายังภาคเหนือด้วยรถไฟที่จะนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายยังจังหวัดภาคเหนือจะต้องเดินทางมากับขบวนรถไฟมาชุมทางที่จังหวัดลำปาง และต้องอาศัยรถม้า รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟนครลำปาง ก่อนที่จะนำส่งไปยังจังหวัดต่างๆ และรถไฟ รถม้าเป็นพาหนะที่สำคัญที่ประชาชนใช้ในการสัญจรติดต่อคมนาคมในอดีต ถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 100 ปี ยังคงความสำคัญอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาจนถึงปัจจุบันที่ถือว่ามีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ในตัวเองให้ดำรงคงอยู่ นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง จึงได้จัดกิจกรรมย้อนวันวานประวัติศาสตร์รถไฟนครลำปาง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 และในปีนี้ได้มีกิจกรรมท่องเที่ยววิถีล้านนาด้วยรถไฟสายวัฒนธรรม กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566 ณ บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง            เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปาง ให้เป็น “ลำปาง นครแห่งความสุข” แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวลำปางที่จะถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความสุขแบบคนลำปางสู่สายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์