วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.อ.ป. จัดงานวันช้างไทย เลี้ยงสะโตกช้างได้กินผลไม้อิ่มหนำสำราญ


          วันที่ 13 มี.ค.66 นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ร่วม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ร่วมกับช้าง 29 เชือก  เนื่องในวันช้างไทย  ณ สันอ่างเก็บน้ำแม่สันตอนบน  โดยมีทุกภาคส่วนร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น 


           จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ทำพิธีเปิดงานวันช้างไทย บริเวณลานแสดงช้าง โดยมี นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ - ผู้อำนวยการ สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นได้มีการมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น  รางสัลการประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง  ก่อนที่จะร่วมกันนำผลไม้นานาชนิดใส่สะโตกให้ช้าง  ร่วมเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกช้างขนาดใหญ่  ให้ช้างได้กินอย่างเต็มที่  และได้มีการงดการแสดงช้าง เพื่อให้ช้างได้พักผ่อนด้วย
       โดยก่อนหน้านี้ ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ  ได้จัดพิธีการบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พระนเรศวรมหาราช ณ ขุนคำหลวงพระนเรศ สันดอยเลย ,องค์พระพิฆเนศวร ณ โรงเรียนฝึกช้างและควาญช้าง  และศาลเจ้าพ่อขุนตาน  พร้อมทำพิธีฮ้องขวัญช้าง โดย หมอช้างประกอบพิธี และ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับช้างที่เสียชีวิตอีกด้วย      สำหรับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ อ.อ.ป. มีช้างอยู่ในความดูแลจำนวนทั้งสิ้น 107 เชือก อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลช้างในสังกัด 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลช้างจังหวัดกระบี่ ดำเนินการรักษาช้างเจ็บป่วยทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  


           ทางสถาบันฯ เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนคนไทยสนใจช้าง รักหวงแหนช้าง ให้ความสําคัญต่อการให้ความช่วยเหลือ และอนุรักษ์ช้างมากขึ้นเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติหรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดโครงการ “วันช้างไทย” ขึ้น  ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์