วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566

เซ็นทรัลพัฒนา ดูแลเมืองและผู้คน ยกระดับมาตรการบรรเทาฝุ่น PM2.5


 

กรุงเทพฯ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เผยมาตรการระยะยาวในการคุมเข้มการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในโครงการที่กำลังก่อสร้างของเซ็นทรัลพัฒนาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ และนครปฐม รวมถึงโครงการที่อยู่อาศัย และโรงแรม นอกจากนี้ยังเดินหน้าปรับปรุงคุณภาพอากาศหมุนเวียนภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

 

เซ็นทรัลพัฒนา ได้ดำเนินมาตรการลดและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในขณะนี้ที่ฝุ่น PM2.5 เริ่มกลับมาส่งผลกระทบต่อประชาชนอีกครั้ง จึงได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกตั้งแต่การดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และควบคุมการก่อสร้างในโครงการต่างๆ ทั้งศูนย์การค้า, ที่อยู่อาศัย และโรงแรม เพื่อดูแลผู้คน, ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

 


มาตการการดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ ดังนี้

·         การติดตั้งแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter)  แผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง ที่สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ ได้เป็นอย่างดี เพิ่มฟิลเตอร์ใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มการดักกรองฝุ่น รวมถึงการทำความสะอาดฟิลเตอร์ระบบเติมอากาศอย่างเป็นประจำ

·         การติดตั้งระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำ และการฉีดพ่นละอองน้ำบนชั้นดาดฟ้า เพื่อบรรเทาฝุ่นโดยรอบของทุกศูนย์การค้าทั่วประเทศ

·         การตรวจวัดค่า PM 2.5 ทั้งภายนอกและภายในศูนย์การค้า และบริเวณลานจอดรถเป็นประจำทุกวัน   มาตรการระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

·         การติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น ในบริเวณไซต์ก่อสร้างและมีการตรวจสอบคุณภาพฝุ่นให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เพื่อควบคุมและป้องกันการกระจายฝุ่นทั้งภายในไซต์ก่อสร้าง และรอบๆโครงการ 

·         การติดตั้งตาข่าย (Mesh Sheet) รอบโครงสร้างอาคารเพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่น โดยปัจจุบัน มาตรการนี้ใช้ครอบคลุมโครงการแนวสูงที่กำลังก่อสร้าง นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนายังใช้วัสดุพรีคาสท์เป็นวัสดุในการก่อสร้างหลัก ที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อยกว่ารูปแบบอื่น

·         การติดตั้งสเปรย์พ่นน้ำรอบรั้วโครงการ และการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นอย่างเป็นประจำ โดยมีการฉีดพ่นน้ำในโครงการก่อสร้างทุก 30 นาที ล้างทำความสะอาดถนนส่วนที่ใช้สำหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ไปจนถึงทางเดินรถและทางเท้ารอบนอกโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมทั้งติดตั้งเครื่องล้างล้อรถบรรทุกเพื่อทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันและลดการกระจายของฝุ่น

·         การติดตั้งหัวฉีดละอองน้ำระบบพ่นหมอก สำหรับโครงการแนวสูงในทุกโครงการ โดยเพิ่มความถี่ในการพ่นละอองน้ำทุกชั่วโมงในทุกวัน 

ติดตั้งอุปกรณ์ลดการเกิดฝุ่นภายในอาคาร อาทิ เครื่องกรองฝุ่น พัดลมดูดฝุ่นในช่วงระหว่างก่อสร้าง และแบ่งขอบเขตการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น เช่น การตัดกระเบื้อง การไสไม้ ให้อยู่ในพื้นที่จำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย

จัด Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด เช่น การล้างถนนรอบโครงการและทำความสะอาดภายในโครงการก่อสร้างทุกสัปดาห์

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์