วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

วัน อสม.ประจำปี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันอย่างคึกคัก          วันที่ 20 มีค. 2566   ที่บริเวณศาลาวัดต้นมื่น หมู่ 14 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวัน อสม.ประจำปี 2566 มีกลุ่มสมาชิก อสม. และชาวบ้านของทั้ง 17 หมู่บ้านตำบลพิชัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีข้าราชการ  นักการเมืองต่างเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานได้มีการมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม อสม.ในตำบล

          วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ หรือวัน อสม.แห่งชาติ  เป็นวันที่ระลึกถึงการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยทางนายสองเมือง  วงค์ไชย นายกเทศบาลเมืองพิชัย ขอชื่นชมพลัง อสม. รากฐานแห่งความสำเร็จ ด้านสาธารณสุขของไทยร่วมสร้างสุขภาวะที่ดี และช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนับเป็นจิตอาสาที่เสียสละแรงกายแรงใจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  อสม.นับเป็นกำลังสำคัญในการดูแลประชาชนอย่างแท้จริง

          ก่อนที่ทางคณะพระสงฆ์จะได้ให้พรแก่สมาชิก อสม.ที่เป็นอาสาด่านหน้าในด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พะสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวอีกด้วย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์