วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

ดัน อ.แม่เมาะ เป็นต้นแบบพื้นที่ด้านพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรและคณะ ในโอกาสศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ โดยมี นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บรรยายภารกิจภาพรวมของ กฟผ.แม่เมาะ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนพัฒนาโครงการต่างๆ ในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับภาค ผลักดันแม่เมาะให้มีศักยภาพสู่การเป็นเมืองต้นแบบด้านพลังงานสะอาด นำไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียว ตามนโยบายของ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ภายใต้การพัฒนาเมือง 3 ด้าน ได้แก่ พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)  เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)  และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)  


โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหาร กฟผ. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่างๆ โดยนายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน กล่าวว่า พร้อมผลักดันโครงการต่างๆ ให้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองต้นแบบและเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดและขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้ในอนาคต จากนั้นคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชม พื้นที่โครงการศึกษาศักยภาพความเป็นไปได้ในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture Storage: CCS)  ในชั้นหินระดับลึกใต้เหมืองแม่เมาะ และพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์