วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

จ.ลำปางส่งเสริมการลดการเผาในที่โล่ง สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร

 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 (สคพ.2) นายระพีศักดิ์  มาลัยรุ่งสกุล ผอ.สคพ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการลดการเผาในที่โล่งเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีไม่พลิกกลับกอง จากการรวบรวมเศษใบไม้และเศษวัสดุในพื้นที่แปลงการเกษตรแบบอินทรีย์ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจรเพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาในที่โล่งด้วยการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ณ ที่ทำการกลุ่มอินทรีย์ฮักน้ำจาง ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  

โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว สำนักงานพัฒนาที่ดินลำปาง และสมาชิกกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านนากว้าว (กิ่ว)  การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายเรื่องการฝึกปฏิบัติทำปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยวิธีไม่พลิกกลับกองและ นายจักรกริช พรมสอน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สคพ.2 บรรยายเรื่องฝุ่นละออง PM.2.5 และผลกระทบจากการเผาในพื้นที่โล่ง

ซึ่งวัตถุประสงค์การอบรมฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง ตามความประสงค์ของคณะกรรมการกองทุนลดการเผาในที่โล่งของบ้านนนากว้าว (กิ่ว) ในการดำเนินกิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเชื้อเพลิงแบบอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์