วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย พร้อม 100 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคเพื่อไทย หมายเลข 29  บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย, นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และนายชัยเกษม นิติศิริ ประธานยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง

ส่วนรายชื่อ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อทั้ง 100 คน มีดังนี้

1.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์

2.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

3.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

4.นายชูศักดิ์ ศิรินิล

5.นายเฉลิม อยู่บำรุง

6.นายเกรียง กัลป์ตินันท์

7.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

8.นายสุชาติ ตันเจริญ

9.นายสุทิน คลังแสง

10.นายชัยเกษม นิติสิริ

11.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

12.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ

13.นายจาตุรนต์ ฉายแสง

14.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

15.นายนพดล ปัทมะ

16.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

17.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

18.นายอดิศร เพียงเกษ

19.นายนิคม บุญวิเศษ

20.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

21.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

22.นางประวีณ์นุช อินทปัญญา

23.นายสุรเกียรติ เทียนทอง

24.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์

25.นายดนุพร ปุณณกันต์

26.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

27.นายพิศาล วัฒนวงษ์คีรี

28.นายสุธรรม แสงประทุม

29.นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

30.ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์

31.นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย

32.นางสาวละออง ติยะไพรัช

33.นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช

34.นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ

35.นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

36.นายก่อแก้ว พิกุลทอง

37.นายขจิตร ชัยนิคม

38.นายเอกพร รักความสุข

39.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

40.นายธนพงศ์ ธนเดชากุล

41.นายรุ่งเรือง พิทยศิริ

42.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์

43.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์

44.นายสมชัย อัศวชัยโสภณ

45.นายอุเมสนัส ปานเดย์

46.นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล

47.นายรัฐกิจ เฮงตระกูล

48.นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน

49.นายธงทอง นิพัทธรุจิ

50.นายพชร ธรรมมล

51.นายสมเกียรติ ตันติธนไพศาล

52.นายอนุสรณ์ ไกรวัตตนุสรณ์

53.พล.ต.ต.รังสรรค์ คชไกร

54.นางสาวณภัทรา กมลรักษา

55.นายนิทัศน์ ศรีนนท์

56.นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ

57.นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์

58.นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ

59.นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล

60.นายศรีเมือง เจริญศิริ

61.นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร

62.นายชานันท์ ยอดหงษ์

63.นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง

64.นพ.สุกิจ พรหมศิริ

65.นายประสพ สารสมัคร

66.นายชุมสาย ศรียาภัย

67.นายประภัสร์ จงสงวน

68.นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์

69.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

70.นายสนธยา หลาวหล้าง

71.นายสหัสชัย อนันตเมฆ

72.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

73.นายสมนาม เหล่าเกียรติ

74.นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา

75.นายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์

76.นางอนงค์ ล่อใจ

77.นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

78.นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์

79.นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร

80.นายวราวุธ ยันต์เจริญ

81.นายกฤช เอื้อวงศ์

82.นายสุรชัย เบ้าจรรยา

83.นายภูวเดช นพฤทธิ์

84.นายสุวรรณ น้ำใจดี

85.นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์

86.นายมานพ จรัสดำรงนิตย์

87.นายนิกร ซัจเดว

88.นายเกรียงเดช เข็มทอง

89.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล

90 นายกิตติ ลิ่มสกุล

91.นสพ.ชัย วัชรงค์

92.นายจักรพงษ์ แสงมณี

93.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

94.นางณหทัย ทิวไผ่งาม

95. นางนลินี ทวีสิน

96.นายพิชัย นริพทะพันธุ์

97.นายพงศกร อรรณนพพร

98.นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด

99.นายสนธยา คุณปลื้ม

100.นายภูมิธรรม เวชยชัย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์