วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566

นโยบาย 13 ข้อ "พลังสังคมใหม่" เน้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 


พรรคพลังสังคมใหม่ นำโดย ดร.เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ หัวหน้าพรรคฯ ชูนโยบาย 13 ข้อ 

1. รายได้พื้นฐานด้านหน้าจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย เดือนละ 3,000 บาท เพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจน

2. กองทุนกู้วิกฤตธุรกิจรายย่อย (แม่ค้ารายย่อย) ให้เข้าถึงแหล่งทุนวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ลดปัญหาเงินกู้นอกระบบ

3.แก้ไขปัญหาหนี้สินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและกลุ่มเกษตรกร

4. ส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปข้าวให้ได้ราคาขายต้นละ 20,000 บาท

5. ปุ๋ยคนละครึ่งที่พึ่งเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร

6. เปลี่ยนสิน ภบท.5-6-11 สปก.4-01 เป็นโฉนดที่ดินให้เกษตรกร

7.ส่งเสริมการผลิตพลังงานทางเลือกใหม่ๆ อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้กับกลุ่มเกษตรกรเช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และประปาหมู่บ้าน

8. ระบบสารรณสุขแนวคิดบริการแบบใหม่ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรี ทุกโรคได้ทั่วไทยทุกๆโรงพยาบาลของรัฐ

9. แยกท้องถิ่นออกจากกระทรวงมหาดไทย โดยยกฐานะเป็นกระทรวงส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

10. นิรโทษกรรม ผู้ติดเครดิตบูโร (แบล็คลิส)

11. เพิ่มสวัสดิการประกันสังคมแรงงานแนวทางใหม่ ยกระดับสิทธิสวัสดิการพนักงานบริษัทให้เทียบเท่าสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

12.ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

13. ผลักดันให้มีการจัดตั้งกระทรวงศาสนาทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์