วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุ "การทำไม้กวาด"

 


นายธนวัฒน์ แต้คำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาการจัดการได้ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุ "การทำไม้กวาด" เมื่อระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2566 ณ กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่อำเภอลี้ ร่วมกับเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากคุณบัวจันทร์ มาติ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการกว่า 20 คน เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้คณะวิทยาการจัดการจะมีการอบรมในครั้งต่อไปในวันที่ 12 เมษายน 2566 อีกด้วย 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์