วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กกต.จับมือ พม. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้พิการและสูงอายุ ในการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่ง จ.ลำปางจัดเป็น 1 ใน 28 แห่ง เป็นที่เลือกตั้งพิเศษ

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุลำปาง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ร่วมมือกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ ผู้สูงอายุ พิการ หรือทุพพลภาพ ที่อาศัยอยู่ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุลำปาง ทั้งชาย -หญิง ทั้งหมดกว่า 90 คน ให้รับทราบข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม ชอบด้วยกฎหมาย และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้กฎหมายเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง  ของผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66 อย่างพร้อมเพรียงกันโดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนายทองเนตร ดูใจ ผอ.กกต.จังหวัดลำปาง นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาอธิบายขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียด  รวมไปถึงการซักซ้อมเสมือนจริง ทาง กกต.ลำปาง จะได้จัดเจ้าหน้าที่และนำอุปกรณ์ในการเลือกตั้งต่างๆมา  จัดเป็น ที่เลือกตั้งพิเศษ  ตั้งแต่การแสดงตัวตนในวันลงคะแนน รับบัตร 2 ใบ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ นั่งรถเข็ณ  ผู้สูงอายุ  ซึ่งจะมีคูหาพิเศษสำหรับผู้พิการนั่งรถเข็นในการเข้าไปลงคะแนน ขณะเดียวกันสำหรับผู้พิการ แขนทั้งสองข้างขาด ไม่สามารถเขียนหรือลงพิมพ์ลายนิ้วมือได้  จะมีผู้ดูแลเข้าคูหาด้วย

 
นายนายทองเนตร ดูใจ ผอ.กกต.ลำปาง  กล่าวว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคนพิการ สามารถที่จะเป็นผู้แทนในการลงชื่อรับบัตร รวมไปถึงพาผู้พิการเข้าคูหาลงคะแนนแทนกันได้ แต่ผู้พิการต้องยินยอมให้ผู้ดูแลดำเนินการแทน โดยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน.ว่า ผู้พิการต้องการให้ผู้ดูแลดำเนินการทุกขั้นตอนของกลางลงคะแนนเสียง และทาง กปน.จะต้องลงบันทึกเวลาสถานที่อย่างละเอียดในการ ลงคะแนนสำหรับผู้พิการอย่างชัดเจน เพื่อที่จะให้การลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่เป็นการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง ส่วนคนชราและสามารถดูแลตัวเองได้ก็จะให้ลงคะแนนได้ตามปกติ


สืบเนื่องจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่มีสถานสงเคราะห์ของรัฐ ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่ามีสถานที่ที่พร้อมจัดเป็น ที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง มีจำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ 23 จังหวัด  โดยในภาคเหนือ มี 3 แห่ง ประกอบด้วย  สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่, สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์  และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุลำปาง  จ.ลำปางShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์