วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประมงลำปางเตือนห้ามจับสัตว์น้ำวางไข่ช่วง "ฤดูน้ำแดง" มีโทษปรับถึง 50,000 บาท


           สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง โดยนางสาวศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์ ประมงจังหวัดลำปาง ได้สั่งการให้ประมงอำเภอทุกอำเภอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวประมงน้ำจืดในพื้นที่ งดจับสัตว์น้ำในช่วง "ฤดูน้ำแดง" สัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน  ช่วงวันที่ 16พ.ค.66 ถึง 15ส.ค.66 รวมทั้งการใช้เครื่องมือทำการประมงให้เป็นไปตาม พรก.ประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         ตามที่กรมประมงเตรียมบังคับใช้กฎหมายใหม่ในฤดูที่สัตว์จืดทั่วประเทศ หรือที่รู้จักกันในดีในชื่อ ‘ฤดูน้ำแดง’ หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่น้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปริมาณน้ำฝน ที่ได้ชะล้างหน้าดินและพัดพาตะกอนธาตุสารอาหารต่าง ๆ ลงสู่แม่น้ำลำคลอง ทำให้แม่น้ำต่าง ๆ กลายเป็นสีแดง ซึ่งปัจจัยนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการกระตุ้นให้สัตว์น้ำจืดมีการผสมพันธุ์และวางไข่  เป็นการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้มีการฟื้นตัว และเกิดทดแทนสัตว์น้ำเดิมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนเช่นเดียวกับมาตรการปิดอ่าวของฝั่งทะเล 
         โดยมีการสั่งห้ามทำประมงในแม่น้ำ ลำคลอง ลำธาร ห้วย หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน พรุ และลำน้ำทุกสาขา รวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่ถูกน้ำท่วมตามธรรมชาติเชื่อมต่อบริเวณดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของเอกชน เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ จึงขอความร่วมมือชาวประมงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในช่วงฤดูน้ำแดง          ในส่วนของเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้สามารถทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ได้ มีดังนี้ 

         1. เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชาก หรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  

          2. ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่ 3 เครื่องมือขึ้นไป 

          3. สุ่ม ฉมวก และส้อม 

          4. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน  

          5. แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร) 

           ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศฯ มาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง  


  

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์