วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่ไข่ รับฟังผลการดำเนินงาน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฟาร์มไก่ไข่ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของเสียภายในฟาร์ม ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่าง ๆและดูแนวโน้มสถานการณ์การผลิตในปี 2566ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานทำฟาร์มไก่มาตั้งแต่ พ.ศ.2530 จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการขยายการผลิตจนได้พัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 357,325 ตัว ซึ่งสามารถผลิตไข่ได้กว่า 3 แสนฟองต่อวัน ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ (Good Agricultural Practices : GAP) จากกรมปศุสัตว์ ฟาร์มแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตไข่ไก่รายใหญ่ของจังหวัดลำปาง รวมถึงเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ของภาคเหนือตอนบนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมฟาร์ม เพื่อรับทราบภารกิจของกรมปศุสัตว์ รับทราบกิจกรรมการผลิตไข่ไก่ของฟาร์ม การบริหารจัดการของเสียภายในฟาร์ม การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ เช่น โรคไข้หวัดนก หรือโรคอุบัติใหม่ และข้อมูลอื่นๆ อีกทั้งพบปะ พูดคุย สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในด้านคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้บริโภคภายในประเทศอีกด้วยShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์