วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พ่อเมืองลำปางนำข้าราชการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ขฯะที่ประชาชนทยอยมาต่อเนื่อง

           บรรยากาศเช้านี้ 14 พ.ค.66 ช่วงเปิดหีบเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 17 วัดป่าดัวะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปาง นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ได้เดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมตรวจสอบความพร้อมของหน่วยเลือกตั้ง ก่อนเริ่มทำการเปิดหีบลงคะแนนเสียง โดยมีประชาชนทยอยเดินทางตรวจสอบรายชื่อ เพื่อจะเข้าแสดงตนขอรับบัตรลงคะแนนเสียงจากเจ้าหน้าที่ ก่อนจะนำไปลงคะแนนภายในคูหา 


        ขณะที่ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ปั่นจักรยาน ออกมาจากบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิของตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย 

        
        นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 ในครั้งนี้ มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า พัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดี มีความสุข จึงขอเชิญชวนชาวลำปางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ได้แสดงพลัง 1 เสียง 1 สิทธิ ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างอิสระ สุจริต โปร่งใส เลือกคนดีเข้าไปปกครองบ้านเมือง 

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ในครั้งนี้ จังหวัดลำปางคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดลำปางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากที่สุด ก่อนเดินทางไปเลือกตั้ง ตรวจสอบเอกสารประจำตัว ที่จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งที่จำเป็นต้องมี คือ บัตรประจำตัวประชาชน แม้จะหมดอายุก็ใช้ได้ หรือ สามารถใช้บัตรที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ ซึ่งการลงคะแนนในครั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ ได้ใช้แอพพลิเคชั่น ThaID – Thai Digital Identity เป็นแอพจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการยืนยันตัวตน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์