วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กฟผ.แม่เมาะ ส่งต่อพัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว ให้แก่หลายหน่วยงาน แทนการเก็บคืนคลัง เป็นโครงการดีๆที่ทำต่อเนื่องมากว่า 10 ปี

 

นายบัณฑิต จารุเนตร  วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการโอนคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ในคณะกรรมการสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ (คสม.)  เปิดเผยว่า  จากความร่วมมือกันของเหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา  โดยคณะกรรมการสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ (คสม.) กฟผ.แม่เมาะ  ได้เริ่มดำเนินโครงการส่งมอบพัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของ กฟผ.ให้กับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์กันชุมชน  ซึ่งการบริจาคสิ่งของใช้แล้ว แต่สภาพดีพร้อมใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้มากกว่าการส่งพัสดุครุภัณฑ์คืนคลัง เพื่อรอจำหน่ายตามคำสั่งระเบียบพัสดุเหลือใช้

โดยในปี 2566  กฟผ.ได้ทยอยส่งมอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว แต่สภาพดีพร้อมใช้งานจำนวน 22 เครื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ  เช่น สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.ลำปาง สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา   เพื่อให้หน่วยงานได้นำไปใช้ประโยชน์พัฒนาการทำงานด้านเอกสารให้ง่ายและรวดเร็ว ตลอดจนยกระดับศักยภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ องค์กรและประชาชน  

นอกจากนี้ เมื่อปี 2564 มี 19 หน่วยงานขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์ และ กฟผ.แม่เมาะ อนุมัติบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 174 เครื่อง   ส่วนปี 2565 มี 20 หน่วยงานทั้งใน อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และ จ.แพร่ ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์ ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ อนุมัติเห็นชอบบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่ 16 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 125 เครื่อง  ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีจำนวนการบริจาคมากที่สุด เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน และการเรียนการสอนมากขึ้นตามความทันสมัยของเทคโนโลยี


นายบัณฑิต จารุเนตร  วิศวกรระดับ 11นายบัณฑิต จารุเนตร  กล่าวว่า   ทุกปีจะมีหน่วยงานใน จ.ลำปาง และจังหวัดอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วแต่สภาพดีโดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ จะร่วมกันพิจารณาช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ตามหลักเกณฑ์และระเบียบการบริจาคพัสดุของ กฟผ. ประวัติการส่งมอบ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสม  เช่น รถยนต์ใช้แล้ว แต่สภาพดีพร้อมใช้งาน จะถูกพิจารณาส่งมอบให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคง  ส่วนคอมพิวเตอร์ใช้แล้วแต่สภาพดี จะพิจารณาส่งมอบให้กับสถานศึกษา  โดยหลังผ่านการพิจารณาจะส่งมอบให้แก่หน่วยงานในปีถัดไป
 การบริจาคแก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์การสาธารณกุศล จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ได้รับ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้น โรงพยาบาลก็นำไปใช้พัฒนางานบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีสื่อสารกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและเครือข่ายสุขภาพช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับสำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำปาง ก็นำไปใช้จัดเก็บข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ช่วยให้สืบค้นข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว” นายบัณฑิต กล่าว.


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์