วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ความรุนแรงระดับ 3 และแผนรองรับเหตุฉุกเฉินการก่อวินาศกรรม ประจำปี 2566

 วันที่ 9 มิถุนายน 2566  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และแผนรองรับเหตุฉุกเฉินการก่อวินาศกรรม ประจำปี 2566 โดยเหตุเพลิงไหม้เป็นความรุนแรงสูงสุดที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (ระดับ 3) จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียงและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อำเภอแม่เมาะ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อบต.สบป้าด โรงพยาบาลแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ

โดยสมมุติเหตุการณ์ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ไม่หวังดีอาจก่อเหตุร้ายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และได้เกิดเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคารโรงโม่ถ่านหินลิกไนต์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนายนิรันดร์ เขียวดี หัวหน้ากองเชื้อเพลิง ถ่าน และน้ำ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน

นอกจากนั้นได้สื่อสารไปยังศูนย์จัดการภาวะวิกฤตสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า สำนักกลาง กฟผ.อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมี นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อรับทราบสถานการณ์และเตรียมข้อมูลสำหรับสื่อสารไปยังประชาชนและสื่อมวลชนในภาพรวม หลังจากซักซ้อมขั้นตอนและกระบวนการดับเพลิงแล้วเสร็จผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉินและคณะได้ร่วมซ้อมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 เป็นประจำทุกปี เพื่อซักซ้อมบุคลากรและทีมฉุกเฉินของหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและหน่วยงานใกล้เคียงรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกซ้อมการแจ้งข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์จริง


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์