วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพูลำปาง เดินหน้าทำความดีเพื่อสังคม


    

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนบ้านกาศเมฆ ชมรมศูนย์ช่วยเหลือสังคมเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดยนายกิตติพศ พวงศรี ประธานศูนย์เหลือสังคมตำบลพระบาท ผู้ประสานงานชมรมศูนย์ช่วยเหลือสังคมเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นายศักดิ์สิทธิ์ จอมฟอง รองประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพู นางพวงเพชร หาญเหมย ประธานกลุ่มสตรีบ้านกาศเมฆ กรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพู นายเรียน ต๊ะรังษี รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประธานชุมชนบ้านกาศเมฆฝั่งตะวันตก  นางสร้อยทิพย์ จอมฟอง ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพู อสม.ชุมชนบ้านกาศเมฆ และนายประทีป นันทะผาบ ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกาศเมฆ อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง 
        ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของ ให้ชาวบ้านกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงในชุมชนบ้านกาดเมฆ ทั้งสองฝั่ง จำนวน 4ราย  ซึ่งการลงพื้นที่ชองภาคีเครือข่ายข้างต้น  เป็นการร่วมแรงร่วมใจในนามศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพูซึ่งสร้าง ความประทับใจปลาบปลิ้มยินดีทั้งผู้รับและผู้ให้ ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพูจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนทำความดีเพื่อสังคมในเขตตำบลชมพู และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

        สำหรับ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพู สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภาคีเครือข่ายกลุ่ม One Home เป็นเครือข่ายและร่วมขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์