วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ชาวลำปางร่วมใจ สวมเสื้อสีขาว พร้อมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

         พลังมวลชนทุกภาคส่วนทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษา ข้าราชการพนักงานห้างร้าน ประชาชนทั่วไป ร่วมใจ สวมเสื้อสีขาว พร้อมเดินรณรงค์ สร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงโทษ พิษภัยจากยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

         ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยจัดให้มีการเดินขบวนแสดงพลังมวลชนจากทกุภาคส่วน จากบริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง มายังสนามฟุตบอลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

        โดยมี นายชัชวาลย์  ฉายบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ปี 2566 และนำกล่าวปฏิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยว เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจะจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ก่อนที่จะไป ยังหอประชุมอาคารบุญชูตรีทอง ภายในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2566 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งมอบเกียรติบัตร สถานประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว และรับชมการแสดงดนตรีของสมาชิกชมรม TO BR NUMBER ONE การแสดงของเด็กนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ 

        ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์