วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กฟผ.แม่เมาะเตรียมจัดรับฟังความคิดเห็น โครงการ Solar Farm แม่เมาะ วันที่ 1 ก.ค.66 เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม

ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566   เวลา 09.00 - 12.00 น. บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (Best Environment Consultant Co.,Ltd. : BECO) บริษัทที่ปรึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) แม่เมาะ จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการฯ ณ อาคารหอประชุมและโภชนาคาร วิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประกอบด้วย ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการฯ หน่วยงานราชการในพื้นที่ สื่อมวลชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาในพื้นที่และในระดับอุดมศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณา และอนุญาตรายงาน CoP และ ESA ตลอดจนประชาชนทั่วไป

เพื่อนำทุกความเห็นจากเวทีดังกล่าวมาจัดทำรายการประมวล หลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment and Safety Assessment : ESA)สำหรับเป็นเอกสารประกอบขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง.) โดยมีขอบเขตการศึกษารายงาน ESA ในรัศมี 3 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ต.แม่เมาะ 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยเป็ดหมู่ 1, บ้านหางฮุงหมู่ 3, บ้านแม่เมาะสถานีหมู่ 4 บ้านปงชัยหมู่ 5 และบ้านห้วยดึง หมู่ 6   ต.สบป้าด 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านสบป้าดหมู่ 1, บ้านสวนป่าแม่จาง หมู่ 3, บ้านสบเมาะหมู่ 4

ทั้งนี้ โครงการ Solar Farm แม่เมาะ ใช้พื้นที่ประมาณ 490 ไร่  บริเวณบ้านหางฮุง ต.แม่เมาะ เป็นจุดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กำหนดเริ่มก่อสร้างตามแผนภายในปี 2557 และเริ่มผลิต กระแสไฟฟ้าได้ในปี 2558 นำร่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจการเหมืองแม่เมาะ โดยมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค พลังงานชุมชนและอื่น ๆ

 ซึ่งระหว่างก่อสร้าง จะนำส่งเงินเข้ากองทุนที่ 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี ในปีแรกของการก่อสร้างจะส่งเงินนำเข้ากองทุนจำนวน 2,500,000 บาท  ภายหลังจ่ายไฟเข้าระบบจะนำส่งเงินเข้ากองทุนปีละประมาณ 653,680 บาท นอกจากนั้น โครงการดังกล่าวยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ในการดูแลจัดการพื้นที่ โครงการอีกด้วย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ สามารถลงทะเบียน ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 66 หรือติดตามรายละเอียดผ่านทาง เฟซบุ๊ก โครงการ Solar Farm แม่เมาะ หรือ  ไลน์ Solar Farm แม่เมาะ ID:@920soqee

ภาพจำลองโครงการ 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์