วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กฟผ.แม่เมาะ เตรียมเปลี่ยนรถบัสดีเซล 28 คัน เป็นมินิบัสไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อชุมชนความนิยมเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในประเทศไทย ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลในการประกาศก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ล่าสุด กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับทีมวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ และทีม EV Business Solution จากสำนักงานกลาง กฟผ. ผลักดันการนำรถมินิบัสไฟฟ้ามาใช้รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ แทนรถบัสดีเซลแบบเดิม จำนวน 28 คัน เตรียมนำเข้าใช้งานจริงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ด้วยขนาดของรถบัสที่เล็กลง จาก 45 ที่นั่งเป็น มินิบัสไฟฟ้า 31 ที่นั่ง จะช่วยลดการกีดขวางทางจราจรเส้นทางใน จ.ลำปาง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ได้ 0.48 กิโลกรัม/กิโลเมตร/คัน* ทั้งยังลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากการสันดาปของเชื้อเพลิงลงได้ 27 มิลลิกรัม/กิโลเมตร/คัน** ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้า และยังถือเป็นการสนับสนุนการก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดลำปาง อีกด้วย


นอกเหนือจากการรักษาความมั่นคงในระบบการผลิตไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังมีภารกิจสำคัญในการสนองนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ประเทศไทย ด้วยการตั้งเป้าลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070 และตั้งเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่ “EGAT Carbon Neutrality” ภายในปี ค.ศ. 2050 ภายใต้หลักการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ตามกลยุทธ์ “Triple S” ได้แก่ S – Sources Transformation การจัดการตั้งแต่ต้นกำเนิด ด้วยการกำหนดสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยบูรณาการนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ S – Sink Co-creation การดูดซับเก็บกักคาร์บอนอย่างมีส่วนร่วม S – Support Measures Mechanism กลไกการสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นรูปธรรม 

*อ้างอิงจาก : อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้จากการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อกิโลเมตร ร่วมกับ Emission Factor ของรถบัสดีเซล : 2.556 kgCO2/L (Ministry of Environment, Victoria, B.C., November, 2014 )

**อ้างอิงจาก : มาตรฐาน Euro4 จำกัดการปล่อย PM2.5 ของรถ Heavy Duty Diesel : 0.027g/km (เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทย)


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์