วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

4 มหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิณัฐภูมิ ด้านพัฒนาวิจัยผลงานและนวัตกรรมฯ

 วันที่ 3 ก.ค. 66  ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์  ม.ราชภัฎลำปาง  นายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง มูลนิธิรัฐภูมิ และ 4 มหาวิทยาลัยดัง ประกอบด้วย ม.ราชภัฎลำปาง  ม.เนชั่นลำปาง ม.แม่โจ้ และ ม.เวสเทิร์น 

โดยมีตัวแทนจากทั้ง 4 มหาวิทยาลับ คือ รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ,  ผศ.ดร.กฤษฎา  ตันเปาว์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น  , รศ.ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ ดร.อนันตพร  วงศ์คำ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   ร่วมลงนามฯกับ นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย  ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิณัฐภูมิลำปาง  และพล.ท.สุรเดช ประเคนรี  ประธานมูลนิธิณัฐภูมิลำปาง 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ม.ราชภัฎลำปางในครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ชุมชน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (LPRU SEP) และของมูลนิธิณัฐภูมิลำปาง  ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างโอกาส  สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น  และจังหวัด เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติโดยการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับบันทึกข้อตกลงที่ มูลนิธิณัฐภูมิ ร่วมกับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัยเนชั่น  จะเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาการวิจัย ผลงาน/นวัตกรรม กิจกรรมเพื่อสังคม  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์