วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

'เอลนีโญ' เริ่มแล้ว! กรมอุตุฯโลกเตือนโลกรับมือ'ร้อนจัด-สภาพอากาศสุดขั้ว' ต่อเนื่องไปถึงต้นปี 67

 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานสถานการณ์ในห้วงเดือนมิถุนายน 66  พบว่า ปรากฏการณ์เอนโซได้เข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้ว จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลใน มหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรในเดือนที่ผ่านมาสูงกว่าปกติทั่วทั้งบริเวณ

ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พบว่า มีอุณหภูมิผิวน้ําทะเลสูงกว่าค่าปกติทั่วทั้งบริเวณมหาสมุทร ฯในระดับลึก  ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ระบบการหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์(เฮกโต ปาสคาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลางมีลมตะวันตกที่มีกําลังแรงกว่า ปกติพัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร สําหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์(เฮกโต ปาสคาล:hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11กิโลเมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกที่มีกําลังแรงกว่าปกติ พัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตร

การคาดหมาย จากอุณหภูมิผิวน้ําทะเลและระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณเขตศูนย์สูตรมีค่าใกล้เคียงถึงสูงกว่าค่าปกติประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจําลองเชิงพลวัต แล้ว คาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซได้เข้าสู่สภาวะเอลนีโญกําลังอ่อนแล้ว และจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2567

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย คาดว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2566 ปริมาณฝน บริเวณประเทศไทยมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกติ
เช่นเดียวกับ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ประกาศ ปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มขึ้นแล้ว และเพิ่มโอกาสมากยิ่งขึ้นที่จะส่งผลให้อุณหภูมิทำสถิติสูงสุด และอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ของโลกและในมหาสมุทร

การประกาศเตือนครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณให้รัฐบาลทั่วโลกเตรียมมาตรการจำกัดผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบนิเวศ และเศรษฐกิจ นอกจากนี้เพื่อรักษาชีวิตและความเป็นอยู่ รัฐบาลต้องติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า และเตรียมรับมือกับสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มมากขึ้นในปีนี้

อุตุนิยมวิทยาโลก เตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งแรกในรอบ 7 ปีครั้งนี้ บวกกับการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้โลกร้อนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อาจทำให้ปี 2566 หรือ 2567 ทำสถิติเป็นปีที่ร้อนที่สุดแทนที่ปี 2559

หมายเหตุ กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ / ลานีญา อย่างใกล้ชิดและจะเผยแพร่ ข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะๆ จึงขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์