วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประกาศให้ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 8 สายพันธุ์ เป็นสมบัติของชาติกรมทรัพยากรธรณีประกาศให้ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 8 สายพันธุ์ มีคุณสมบัติเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่าเป็นพิเศษ สมควรเก็บรักษาเป็นสมบัติของชาติ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยไดโนเสาร์ 3 สายพันธุ์ ปลา 2 สายพันธุ์ และเต่า 3 สายพันธุ์ รวมทั้งหมด 41 ชิ้นตัวอย่าง

 ซึ่งซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ถือเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบในประเทศไทย และเป็นตัวอย่างต้นแบบ (Holotype) ที่นำมาใช้ตั้งชื่อซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งมีเพียงชิ้นเดียวในโลก ไม่สามารถหาได้ทั่วไป และมีคุณค่าทางวิชาการทั้งด้านธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยา

ซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนซึ่งเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่าเป็นพิเศษ สมควรเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติชาติ (เรียกง่ายๆ ว่า ซากดึกดำบรรพ์สมบัติชาติ) เป็นหนึ่งในกระบวนการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการคุ้มครองมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปได้ตราบนานที่สุด เท่าที่จะเก็บรักษาสภาพนั้นได้

นอกจากนี้ยังมีซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การประกาศให้เป็นสมบัติชาติ อีกจำนวน 46 สายพันธุ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศให้เป็นสมบัติชาติต่อไป

ซากดึกดำบรรพ์ที่ประกาศให้เป็นสมบัติชาติแล้ว จะไม่สามารถค้าขายได้ และหากผู้ใดต้องการดำเนินการใดๆ เช่น ศึกษาวิจัย ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทำลาย จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีทำการค้าผิดกฎหมาย และโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ในกรณีซ่อมแซม เปลี่ยน หรือทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณีไม่มีนโยบายในการนำตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ ซึ่งอยู่ในการครอบครองของหน่วยงานอื่นๆ มาเก็บรักษาไว้ที่คลังตัวอย่างของกรมทรัพยากรธรณี หากผู้ครอบครองมีการจัดเก็บรักษาตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานที่จะไม่ทำให้ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติสูญหายหรือถูกทำลายไป

ที่มา พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์